. . .  Rådgivning om sygemeldte.

BASIS


 

 

Basispakken indeholder

 

  • Varetagelse af sygemeldinger, giver en faglig tilgang til alle ansatte.

 

  • Individuel personlig opfølgning der sikrer det bedste forløb for medarbejderen.

 

  • Personlig plan for tilbagevending til arbejde.

 

 

 

 

Vi påtager os de telefoniske daglige sygemeldinger og sørger for korrekt registrering.


Vi taler med den ansatte og ledelsen om behov for indsats

PREMIUM


 

 

Premiumpakken indeholder

 

  • Varetagelse af sygemeldinger giver en faglig tilgang til alle ansatte.

 

  • Individuel personlig opfølgning der sikrer det bedste forløb for medarbejderen.

 

  • Personlig plan for tilbagevending til arbejde.

 

  • Lægefaglig vurdering af lægekonsulent. 

 

  • Coaching.

 

  • Partsrepræsentation hos jobcentret.

 

  • Fratrædelse/Omplacering.

Vi påtager os de telefoniske daglige sygemeldinger og sørger for korrekt registrering.

 

Vi taler med den ansatte og ledelsen om behov for indsats

 

Vi bygger på faglighed og fleksibilitet. 


Vores team af lægekonsulent og socialrådgiver sikrer en høj faglig kvalitet og giver den ansatte bedst mulig rådgivning.


Dette betyder at vi individuelt tilpasser den faglige indsats til medarbejderen og understøtter en fælles løsning.


Sygemeldte ansatte


 

Hvis en sygemeldt medarbejder ikke vender hurtigt tilbage til arbejdspladsen, medfører det ofte et direkte økonomisk tab.

Dels omfatter tabet ekstra sygedagpengeudbetalinger og nedsat produktion, og dels rummer det også et længere fravær af vigtige kompetencer og viden.

Hertil kommer så det indirekte tab, som handler om de ressourcer, virksomheden er nødsaget til at bruge på at omrokere i produktionen eller på at lære en ny medarbejder op - med den unødige uro, dette også kan medføre.

 

 


Sygemeldinger direkte til os


 

Lad Be Well's rådgivere varetage virksomhedens interesser i.f.m. sygemeldinger. Vi hjælper jer med en effektiv kontakt til såvel medarbejder som kommune m.h.p. hurtigst muligt at få medarbejderen styrket tilbage på arbejdspladsen.

 

Vi garanterer, at en direkte kontakt fra sygemeldte ansatte til os vil være væsentlig medvirkende til at nedsætte virksomhedens forbrug af uproduktive midler i forbindelse med sygemeldinger.

Vi kan således med vores faglige viden, og i samarbejde med vores lægekonsulent, effektivt vurdere hver enkelt sygemelding m.h.p at aftale eller igangsætte det helt rette og optimale forløb nøje tilpasset den enkelte medarbejders situation.

 

Den rette rådgivning og støtte af den ansatte i hver enkelt sag bidrager i høj grad til, at arbejdet kan genoptages langt hurtigere end gennemsnittet. Og ligeledes bidrager vore tilbagemeldinger til den berørte afdeling også effektivt til den videre produktionstilrettelæggelse.

 

 

Generel rådgivning

         

Frigiv tid og energi til de kerneopgaver, virksomheden er bedst til.

Der kan helt uventet opstå socialfaglige udfordringer, som virksomheden ikke indesidder ressourcer til at håndtere.

Det kunne f.eks. omhandle udfordringer omkring psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Eller måske kunne I blot have et generelt ønske om øget fokus på personalepleje.

 

Ved at inddrage en af Be Well's socialfaglige rådgivere kan der frigives værdifuld tid i jeres virksomhed til at løse de kerneopgaver, I er bedst til.

Rådgiveren kan så træde til for - med sin faglige indsigt - at bidrage til en øget trivsel og arbejdsglæde hos jeres medarbejdere, hvilket selvfølgelig i sidste ende er til gavn for virksomheden.

Således kan der også både skabes grobund for styrkede relationer mellem medarbejdere og ledelse og for opretholdelsen af en sund økonomi.

info@be-well.dk

Kontaktinfo  

2145 8819

© Copyright 2018. All Rights Reserved.